Category: Mọc mi

Thuốc kích mọc lông mi: 10 sản phẩm đáng dùng nhất

Đạt được lông mi dài hơn, đầy đủ hơn mà không có phần mở rộng hoặc giả tưởng có vẻ quá goo là đúng, nhưng nếu bạn muốn lông mi dài hơn là hợp lý thực sự, có thể với một huyết thanh tăng trưởng. Các sản phẩm này được đóng gói với chất điều hòa peptide và axit béo để kích thích và thúc đẩy tăng trưởng. Phần tốt nhất: chúng khá đơn giản để áp dụng, quá. Read More

Mọc mi